نویسنده = ابوالحسن حسنی
جملات و معانی انشایی در علم اصول

دوره 11، شماره 43، دی 1389، صفحه 47-76

ابوالحسن حسنی


هویت دینی علوم اعتباری و مولفه های آن

دوره 7، شماره 26، دی 1385، صفحه 81-102

ابوالحسن حسنی


رئالیسم چیست؟

دوره 4، شماره 14، دی 1382، صفحه 107-122

هیلاری پاتنم،؛ حمید طالب؛ ابوالحسن حسنی


درباره قراردادگرایی پوپر

دوره 2، 6-7، دی 1380، صفحه 213-238

الیزابت استروکر؛ ابوالحسن حسنی