نویسنده = علی‌رضا قائمی‌نیا
دو نوع رئالیسم

دوره 4، شماره 14، دی 1382، صفحه 27-40

علی‌رضا قائمی‌نیا


نقش مدل‌ها در معرفت دینی

دوره 4، 15-16، دی 1382، صفحه 53-81

علی‌رضا قائمی‌نیا


درباره همان طرح‌های مفهومی

دوره 4، شماره 14، دی 1382، صفحه 123-140

دانالد دیویدسن؛ علی‌رضا قائمی‌نیا


چرا نه شکاکیت؟

دوره 3، 11-12، دی 1381، صفحه 205-220

علی‌رضا قائمی‌نیا؛ کیث لرر


نظریه شالوده: مبناگرایی خطاناپذیر

دوره 2، شماره 8، دی 1380، صفحه 143-180

کیث لرر؛ علی‌رضا قائمی‌نیا