تحلیل سازگاری «تمرکز نفس» با کثرت کنش‌گری آن از منظر حکمت متعالیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فلسفه جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

تمرکز نفس بر روی موضوعی خاص یکی از محورهای جذاب در نفس‌پژوهی است. در فرایند تمرکز نفس کنش‌گر تمام توجه خویش را در یک نقطه‌ی مرکزی و کانونی معطوف‌می‌کند، و برای این منظور بایستی از توزیع قوای ادراکی و تحریکی خویش اجتناب‌نماید؛ از این‌رو تمرکز با وحدت سازگاری و با کثرت منافات‌دارد. از سوی دیگر برخی از نفوس قویه در عین بهره‌مندی از تمرکزی بالا بر کنش‌گری‌های گوناگون توانمندند، و مظهر «لا یشغله شأنٌ عن شأن» شده‌اند؛ پرسش اصلی آن است با چه تحلیلی می‌توان میان تمرکز نفس که اقتضای «وحدت» و انجام یک کنش خاص را دارد، با کنش‌گری‌های متعدد برخی نفوس وفاق ایجاد‌نمود؟ «تمرکز» و «تکثّر» چگونه با یکدیگرجمع می‌شوند؟ این پژوهش بار وش عقلی- تحلیلی در پی حلّ این مسأله‌ است.

نفس انسانی در پرتو تکامل ذاتی به درجه‌ای از بساطت و حدت و جمعیت قوا دست‌می‌یابد که می‌شود مجمع انبوهی از معانی و حقایق به نحو اندماجی، در این مرحله نفس در عین توجه به ذات خویش دربردارنده‌ کثیری از حقایق هستی است. در پرتو حرکت اشتدادی نفس، گستره‌ی تمرکز از یک محدوده‌ی مضیّق به یک دامنه‌ی موسّع گسترش پیدا‌می‌کند، و در نتیجه تقابل میان وحدت و کثرت زدوده‌شده و نفس به مرتبه‌ی جمعیت قوا دست‌می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ابن‌سینا (1375). نفس شفاء. تصحیح حسن‌زاده آملی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
 2. ابن‌فارس (1387). ترتیب معجم مقاییس اللغه. قم: مرکز دراسات الحوزه والجامعه.
 3. الآمدی، التمیمی (1410ق). غرر الحکم و درر الکلم. تصحیح سید مهدی رجایی، قم: دار الکتاب الاسلامی.
 4. انوری، حسن (1382). فرهنگ بزرگ سخن. تهران: سخن.
 5. حسن‌زاده آملی، حسن (1371). عیون مسائل النفس. تهران: امیرکبیر.
 6. سبزواری، ملاهادی (1421ق). شرح المنظومه. تصحیح و تعلیق آیة الله حسن‌زاده آملی، تهران: منشورات ناب.
 7. سبزواری، ملاهادی (1425ق). أسرار الحکم. قم: المطبوعات الدینیه.
 8. صحیفه سجادیه (1417ق). ترجمه عبد المحمد آیتی، تهران: سروش.
 9. صدوق (ابن‌بابویه) (1413ق). من لایحضره الفقیه. تحقیق علی‌اکبر غفاری، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین.
 10. طباطبایی، سید محمدحسین (1371). مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخها. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 11. طباطبایی، سید محمدحسین (1381). رسالة الولایه. قم: بخشایش.
 12. طباطبایی، سید محمدحسین (1390ق). المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‏.
 13. فرغانی، سعیدالدین سعد (1379). مشارق الدّراری. مقدمه و تعلیقات سید جلال‌الدین آشتیانی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
 14. الکاشانی، الفیض (1406ق). الوافی. اصفهان: مکتبة الإمام أمیرالمؤمنین علی†‏.
 15. الکلینی، محمد بن یعقوب (1407ق). الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم: دار الکتب الإسلامیه.
 16. المجلسی، محمدباقر (1403ق). بحار الأنوار. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 17. مطهرى، مرتضى (1377). مجموعه آثار. قم: صدرا.
 18. ملاصدرا (محمد بن ابراهیم شیرازی) (1395ق). المبدأ و المعاد. تصحیح السید جلال‌الدین الآشتیانی، ‏تهران: منتدى الحکمة و الفلسفة فی إیران‏.
 19. ملاصدرا (محمد بن ابراهیم شیرازی) (1401ق). الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة. مشهد: ‏ المرکز الجامعی للنشر.
 20. ملاصدرا (محمد بن ابراهیم شیرازی) (1404ق). مفاتیح الغیب. تصحیح محمد خواجوی‏، تهران: مؤسسة الأبحاث الثقافیه.
 21. ملاصدرا (محمد بن ابراهیم شیرازی) (1410ق). الحکمة المتعالیه فی الأسفار الاربعه. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 22. ملاصدرا (محمد بن ابراهیم شیرازی) (1422ق الف). شرح الهدایة الأثیریه، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.
 23. ملاصدرا (محمد بن ابراهیم شیرازی) (1422ق ب). مجموعه رسائل فلسفیه. بیروت: دار احیاء التراث العربی.