نویسنده = مجتبی درایتی
تعداد مقالات: 3
1. اندیشه جهان مندی انسان در فلسفه دانالد دیویدسن

دوره 14، شماره 53، پاییز 1392، صفحه 137-156

مجتبی درایتی


3. نسبیت هستی شناسی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1385، صفحه 123-142

و . و . کواین؛ مجتبی درایتی