دوره و شماره: دوره 3، 11-12 - شماره پیاپی 11، زمستان 1381 
4. شکّاکیت

صفحه 121-172

رابرت آئودی؛ علی‌اکبر احمدی


5. مسأله اذهان دیگر

صفحه 173-204

جورج گراهام؛ قدرت‌الله احمدی


6. چرا نه شکاکیت؟

صفحه 205-220

علی‌رضا قائمی‌نیا؛ کیث لرر