کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
نظریه‌ای درباره مشاهده‌ناپذیرها بر اساس دیدگاه‌های علامه طباطبایی

دوره 23، شماره 89، فروردین 1401، صفحه 95-125

مهدی خلیلی؛ ابوالفضل کیاشمشکی


اثبات عالم خارج از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1397، صفحه 73-90

علیرضا قائمی نیا؛ اسلام رجبی؛ علیرضا صانعی


ادراک کلی از منظر صدرالمتألهین و علامه طباطبایی

دوره 18، شماره 70، شهریور 1396، صفحه 91-111

ابوالحسن غفاری


کارکردهای معرفتی قلب از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 17، شماره 67، بهمن 1395، صفحه 55-76

حوراء حسینی؛ شعبان نصرتی؛ علیرضا قائمی نیا