نقد تکنولوژی های نوین ارتباطاتی با نظر به آرای انتقادی فینبرگ و مبتنی بر نظریه ادراکات اعتباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه امیرکبیر

چکیده

سارا طالبی*
علی‌اصغر مصلح**
ابوالفضل کیاشمشکی***
 
چکیده
اندرو فینبرگ فیلسوفی متفکر از مکتب انتقادی محسوب می‎شود. تفاوت اندیشه‎های او با بقیه متفکران مکتب انتقادی، امیدواری او به تحت سلطه درآمدن تکنولوژی و اصلاح مسیر توسعۀ آن توسط انسان است. فینبرگ به آشکارساختن پیامدهای نامطلوب تکنولوژی اکتفا نمی‎کند و رهایی از فضای تکنولوژیک حاکم را بر پایه ارزش‎های دموکراتیک مورد توجه قرار می‎دهد. او درباره تکنولوژی‎های ارتباطاتی به هویت متذبذب آنها اشاره نموده، به امکان تغییر در شکل‎گیری آنها و کاهش آسیب‎های روزافزون آن و قابلیت استفاده برای تحقق اهداف دموکراتیک اشاره می‎کند. علامه طباطبایی در نظریه ادراکات اعتباری مبنایی برای تبیین و توصیف نیازهای متنوع انسانی و نحوه شکل‎گیری ادراکات و نهادهای برآوردندۀ این نیازها را عرضه می‎کند. علامه تشریح می‎کند نیازهای طبیعی و عادت‎های اجتماعی می‎تواند برانگیزاننده توجه ادراکی انسان باشند و ما با تعمیم این بحث به کنش‎های ارتباطی، تعین نیازهای متنوع ارتباطی در تکنولوژی‎های مختلف ارتباطی را تحلیل می‎کنیم. برانگیختن توجه و ارضای افراد از ارتباط برقرارکردن در فضای مجازی، سبب نفوذ روزافزون سلطه سیاسی سرمایه‎داری گردیده است. در فضای مجازی حاضر که هم از فرهنگ تأثیر می‎پذیرد و هم بر آن اثر می‎گذارد، ارتباط مطلوب که سبب افزایش همبستگی مومنانه می‎شود، محقق نشده است. بر مبنای نظرات علامه لازم است نیازهای ارتباطی که متناسب با جهان‎بینی الهی در ادامه نیاز طبیعی ایجاد شده، بستر توجه و تدارک ادراک اعتباری را رقم زده، با حضور فعالانه در مدیریت و طراحی سرویس‎های فضای مجازی، این بستر در خدمت سبک زندگی مومنانه قرار دهیم. در این مقاله میزان تلائم اندیشه‎های فینبرگ و علامه طباطبایی برای تحلیل و نقد جهت‏گیری رسانه‏ها و تکنولوژی‎های ارتباطی مورد بحث قرار می‎گیرد.                          
تاریخ دریافت: 29/03/99               تاریخ تأیید: 02/06/99

کلیدواژه‌ها


 1. اولیایی، منصوره؛ واقعیت اجتماعی و اعتباریات از دیدگاه علامه طباطبایی و جان سرل؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۹.
 2. بابایی، سعیده؛ «پایان‏نامه بررسی آراء فینبرگ در خصوص مدرنیته بدیل»، راهنمایی دکتر مصطفی تقوی، دانشگاه شریف، ۱۳۹۶.
 3. برومند، خشایار و سیدحسن حسینی؛ «رهایی از فضای تکنولوژیک حاکم در نظریه انتقادی تکنولوژی اندرو فینبرگ»، نشریه حکمت و فلسفه؛ س11، ش1، بهار ۱۳۹۴، ص7-28.
 4. پارسانیا، حمید؛ «نسبت علم و فرهنگ»، نشریه راهبرد فرهنگی؛ ش2، تابستان ۱۳۸۷.
 5. ـــــ؛ «نظریه و فرهنگ: روش‏شناسی بنیادین تکوین نظریه‎های علمی»، علم و فرهنگ، پاییز 1392.
 6. پارسانیا، حمید و دیگران؛ «دلالت‎های نظریه اعتباریات برای تحول در علوم انسانی»، اسلام و مطالعات اجتماعی، تابستان 1393.
 7. جلیلیان، محمدسبحان؛ امکان بازاختراع اینترنت بر مبنای نظریه انتقادی فینبرگ؛ تهران: پژوهش‌ مرکز ملی فضای مجازی، 1396 [منتشر نشده]
 8. رحیمی، مرتضی؛ «پایان‏نامه بررسی بدیل‎اندیشی فینبرگ در خصوص فناوری‎های مربوط به فضای مجازی»؛ دانشگاه شریف، دانشکده فلسفه علم، به راهنمایی دکترمصطفی تقوی؛ ۱۳۹۴.
 9. صمدی، زهرا؛ «پایان‏نامه کاربرد نظریات آدورنو در تحلیل رسانه‎های نوین»، راهنمایی دکتر علی‏اصغر مصلح؛ دانشکده الهیات و معارف  اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۴.
 10. طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ چ2، قم: انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۷۱.
 11. ـــــ؛ رسائل سبعه (البرهان، المغالطه، الترکیب، التحلیل، الاعتباریات، المنامات و النبوات، القوه و الفعل)؛ قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، ۱۳۶۲.
 12. ـــــ؛ مجموعه رسائل (رساله الولایه، علم، برهان و علم امام)؛ به کوشش سیدهادی خسروشاهی؛ چ3، قم: بوستان کتاب، ۱۳۹۲.
 13. ------------------(بی تا). اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقاله ششم
 14. غمامی، سیدمحمدعلی؛ پایان‏نامه تحلیل انتقادی بنیان‎های فلسفی نظریه‎پردازی ارتباطات مبتنی بر حکمت صدرایی؛ دانشگاه باقرالعلوم قم، ۱۳۹۵.
 15. فینبرگ، آندرو (بی تا). کتاب «هایدگر، مارکوزه و فلسفه تکنولوژی»، ترجمه: میثم عالی پور
 16. کیاشمشکی، ابوالفضل؛ «فلسفه عمل با نگاهی به دیدگاه علامه طباطبایی در رساله المنامات و النبوات»، قبسات؛ ش83، بهار 1396.
 17. مصلح، علی‎اصغر؛ فلسفه فرهنگ؛ تهران: نتشارات علمی، ۱۳۹۵.
 18. ـــــ؛ «اعتباریات علامه طباطبایی، مبنای طرحی فلسفی برای فرهنگ»، مجله حکمت و فلسفه؛ دوره 9، ش36، زمستان ۱۳۹۲، ص27-46.
 19. نمازی، محمد؛ رساله دکتری نگرش فلسفی اندیشمندان مسلمان به فناوری؛ راهنمایی سیدحسن حسینی؛ تیرماه ۱۳۹۶.
 20. هوشنگی، حسین (۱۳۹۰). نظریه ادراکات اعتباری و فلسفه‎های مضاف، دوفصلنامه حکمت معاصر، دوره ۲، شماره ۲
 21. یوسف‏زاده، حسن، اصغر اسلامی تنها و سیدمحمدعلی غمامی؛ ارتباطات جمعی از منظر اسلام، الگوی مطلوب رسانه؛ قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۴.
 22. Feenberg, A; Questioning Technology; New York: Routledge, 1999.
 23. _____; Symposium on Questioning Technology by Andrew Feenberg; 11th Biennial Conference of the Society for Philosophy and Technology, San Jose, California, 1999.
 24. _____; “Democratizing Technology: Interests, Codes, Rights”, Journal of Ethics5, no.2, 2001, pp.173-195.
 25. _____; Transforming Technology: A Critical Theory Revisited; 2002.
 26. _____; “Replies to Critics”, In T. J. Veak (Ed.); Democratizing Technology: Andrew Feenberg’s Critical Theory of Technology; New York :State University of New York Press, 2006, pp.175-210.
 27. Feenberg, A; (Re) Inventing The Internet: Critical Case Studies; SensePublishers, 2012.
 28. Golbeck, J.; Introduction to Social Media Investigation: A Hands-on Approach, Retrieved from: http://bookzz. org/book/333110111147db, 2015.