نویسنده = عبدالحسین خسروپناه
استراتژی‌های پژوهشی ترکیبی در حکمت اسلامی؛ مطالعه موردی آموزش فلسفه استاد مصباح

دوره 23، شماره 92، بهمن 1401، صفحه 37-66

حسام الدین مؤمنی شهرکی؛ عبدالحسین خسروپناه


مسئله علم به معدوم و حل آن در فلسفه ملاصدرا

دوره 14، شماره 56، آذر 1392، صفحه 31-50

حسن رهبر،؛ عبدالحسین خسروپناه


ساختار دانش فلسفه معرفت بر اساس حکمت صدرایی

دوره 10، شماره 40، دی 1389، صفحه 55-82

عبدالحسین خسروپناه


نظریه بداهت در فلسفه اسلامی

دوره 6، شماره 24، دی 1384، صفحه 45-76

عبدالحسین خسروپناه


منطق استقرا از دیدگاه شهید صدر

دوره 5، شماره 18، دی 1383، صفحه 29-57

عبدالحسین خسروپناه


چیستی علم حضوری و کارکردهای معرفت شناختی آن

دوره 4، 15-16، دی 1382، صفحه 97-137

عبدالحسین خسروپناه


تئوری‌های صدق

دوره 1، شماره 1، دی 1379، صفحه 30-44

عبدالحسین خسروپناه


معرفی کتاب: نظریه المعرفه

دوره 1، شماره 3، دی 1379، صفحه 179-184

عبدالحسین خسروپناه