کلیدواژه‌ها = حکم
تصدیق و نسبت آن با مساله صدق و کذب و خطا

دوره 23، شماره 91، مهر 1401، صفحه 89-112

محمد سربخشی


تحلیل و بررسی استقلال وجودی و کارکردی قوه واهمه

دوره 22، شماره 87، آبان 1400، صفحه 163-184

یاسر سالاری؛ محمد نجاتی


کارکردهای عقل از منظر ابن عربی

دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، شهریور 1397، صفحه 183-212

مهدی بابایی