دوره و شماره: دوره 4، 15-16 - شماره پیاپی 15، دی 1382 

مقاله پژوهشی

تکلمه‌ای بر علم حضوری

صفحه 3-13

مهدی حائری‌یزدی؛ سیدمحسن میری


دفاعی از مبناگرایی کلاسیک

صفحه 181-206

تیموثی مک گرو؛ مرتضی فتحی‌زاده