کلیدواژه‌ها = خودآگاهی
بررسی تطبیقی جوهریت نفس سینوی و فلسفه ذهن معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

علی مخبر


نسبت بین خودآگاهی و آگاهی به غیر در فلسفه ارسطو و ابن ‎سینا

دوره 21، شماره 82، شهریور 1399، صفحه 109-134

اسماء اسحاقی نسب؛ حسین زمانیها


نظریه عقل ابن ­سینا با نظر به تفسیرِ او از نظریه نوس در فلسفه ارسطو

دوره 19، شماره 75، آذر 1397، صفحه 173-199

محمد علی معمارزاده اصفهانی؛ مهدی قوام صفری