کلیدواژه‌ها = معرفت‌شناسی
پژوهشی معرفت‌شناسانه دربارۀ «فکر» و «نظر» در مراتب صدور در اثولوجیا

دوره 24، شماره 96، دی 1402، صفحه 175-200

حسن عباسی حسین آبادی؛ رضا نصیری؛ رضا رسولی شربیانی؛ محمدرضا عامری برکی


اهم مختصات معرفت‌شناختی فضای سایبر

دوره 24، شماره 95، مهر 1402، صفحه 5-39

مهدی عباس زاده؛ زینب شکری


معرفت‌شناسی واقع‌گرای دینی

دوره 22، شماره 87، آبان 1400، صفحه 5-18

علی اکبر رشاد


توجیه معرفت‌شناختی بداهت قاعده‌ «اعطاء» و نقد اشکالات

دوره 21، شماره 81، خرداد 1399، صفحه 117-148

سعید متقی‌فر؛ سید محمود موسوی؛ عسکری سلیمانی امیری


تبیین نظریة معرفت ملاصدرا بر مبنای اسفار چهارگانة عقلی

دوره 20، شماره 79، آذر 1398، صفحه 67-94

علی ارشدریاحی؛ ربابه جلیلی بهابادی؛ مجید صادقی حسن آبادی


ارزش معرفت‌شناختی انواع نسبی‌گرایی

دوره 20، شماره 78، مرداد 1398، صفحه 5-40

علیرضا حدادی؛ مهدی حسین زاده یزدی


نقش معرفت­ شناختی حافظه

دوره 20، شماره 78، مرداد 1398، صفحه 125-156

طیبه غلامی؛ زهرا خزاعی


چیستی فلسفة معرفت و قلمرو آن

دوره 20، شماره 77، خرداد 1398، صفحه 51-85

مهدی عباس زاده


ذهنیت‌گرایی از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی

دوره 19، شماره 75، آذر 1397، صفحه 139-155

عباس دهقانی نژاد؛ محسن جوادی