کلیدواژه‌ها = توجیه
داشتن شاهد در معرفت شناسی

دوره 23، شماره 90، تیر 1401، صفحه 209-248

محمدعلی پودینه


بررسی مقایسه ­ایِ مبناگرایی در معرفت‌ شناسی بونجور و ملاصدرا

دوره 22، شماره 85، خرداد 1400، صفحه 103-126

عیسی موسی زاده؛ مهدی عباس زاده


بررسی و تحلیل اعتمادگرایی از منظر گلدمن و پلنتینگا

دوره 20، شماره 79، آذر 1398، صفحه 37-65

سید علی علم الهدی؛ اکرم عسکرزاده مزرعه؛ جلال پیکانی