کلیدواژه‌ها = توجیه
دفاع از دیدگاه تناسب تبیین‌گرا در حمایت معرفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

محمدعلی پودینه


داشتن شاهد در معرفت شناسی

دوره 23، شماره 90، تیر 1401، صفحه 209-248

محمدعلی پودینه


بررسی مقایسه ­ایِ مبناگرایی در معرفت‌ شناسی بونجور و ملاصدرا

دوره 22، شماره 85، خرداد 1400، صفحه 103-126

عیسی موسی زاده؛ مهدی عباس زاده


بررسی و تحلیل اعتمادگرایی از منظر گلدمن و پلنتینگا

دوره 20، شماره 79، آذر 1398، صفحه 37-65

سید علی علم الهدی؛ اکرم عسکرزاده مزرعه؛ جلال پیکانی