کلیدواژه‌ها = صدق
واکاوی مراحل سه گانه نظریه مطابقت از دیدگاه ملاصدرا

دوره 23، شماره 92، بهمن 1401، صفحه 67-90

مهدی عباس زاده؛ زهره زارعی


معیارهای سنجش معارف شهودی با تاکید بر آرای صدرالمتالهین

دوره 23، شماره 92، بهمن 1401، صفحه 213-236

سیدهادی رضائیان مقدم؛ محمدرضا اسدی


صدق نظریه‌های علمی به چه معناست؟

دوره 20، شماره 80، اسفند 1398، صفحه 127-150

علیرضا منصوری


بررسی و تحلیل اعتمادگرایی از منظر گلدمن و پلنتینگا

دوره 20، شماره 79، آذر 1398، صفحه 37-65

سید علی علم الهدی؛ اکرم عسکرزاده مزرعه؛ جلال پیکانی


فضای مجازی رخنه‌ای در تئوری صدق تارسکی

دوره 20، شماره 79، آذر 1398، صفحه 95-117

مرتضی مزگی نژاد