دوره و شماره: دوره 6، 21-22 - شماره پیاپی 21، زمستان 1384 
10. نقش باور در جهان شناسی جدید

صفحه 193-210

جان بایل؛ غلامرضا نظریان


11. الهیات، کیهان شناسی و اخلاق

صفحه 211-230

نانسی مورفی؛ ابوالفضل حقیری قزوینی


12. معرفی کتاب: چه هنگام علم با دین تلاقی می کند؟

صفحه 231-256

ابوالفضل حقیری قزوینی؛ پیروز فطورچی