دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، آذر 1392، صفحه 1-168 

مقاله پژوهشی

امکان حرکت در مجردات از منظر ملاصدرا

صفحه 5-31

سمیه کامرانی؛ محمد سعیدی مهر؛ سیدعباس ذهبی