کلیدواژه‌ها = نفس
بررسی تطبیقی جوهریت نفس سینوی و فلسفه ذهن معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

علی مخبر


پژوهشی معرفت‌شناسانه دربارۀ «فکر» و «نظر» در مراتب صدور در اثولوجیا

دوره 24، شماره 96، دی 1402، صفحه 175-200

حسن عباسی حسین آبادی؛ رضا نصیری؛ رضا رسولی شربیانی؛ محمدرضا عامری برکی


تحلیل و بررسی استقلال وجودی و کارکردی قوه واهمه

دوره 22، شماره 87، آبان 1400، صفحه 163-184

یاسر سالاری؛ محمد نجاتی


تبیین و تحلیل ماهیت ادراک حسی در نگاه صدرالمتألهین

دوره 21، شماره 83، آذر 1399، صفحه 85-109

عسکر دیرباز؛ حسام الدین مؤمنی شهرکی


نوخاستگی زبان و جوهریت ذهن/ نفس

دوره 20، شماره 80، اسفند 1398، صفحه 67-95

محمدمهدی عموسلطانی؛ احمد عبادی


سطح مشخص بودگی نفس در مفهوم سازی قرآن

دوره 20، شماره 77، خرداد 1398، صفحه 5-26

علیرضا قائمی نیا؛ رسول احمدی


ادراک کلی از منظر صدرالمتألهین و علامه طباطبایی

دوره 18، شماره 70، شهریور 1396، صفحه 91-111

ابوالحسن غفاری


ابزارهای معرفت در فلسفة اشراقی سهروردی

دوره 17، شماره 68، بهمن 1395، صفحه 31-70

مهدی عباس زاده


بررسی و نقد نظریة اشراقی نفس

دوره 17، شماره 66، شهریور 1395، صفحه 5-34

مهدی عباس زاده