نویسنده = شعبان نصرتی
تعداد مقالات: 10
1. شعور از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان؛ مفهوم، انواع، آثار و گستره

دوره 19، شماره 76، زمستان 1397، صفحه 35-58

سید رسول میراشرفی لنگرودی؛ شعبان نصرتی؛ سید میثم موسوی


2. شبکۀ شعاعی معنای ایمان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

دوره 19، شماره 74، تابستان 1397، صفحه 157-176

علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی؛ سولماز ایرانی


3. سبک شناسی سوره ذاریات

دوره 18، شماره 71، پاییز 1396، صفحه 201-227

شعبان نصرتی؛ مرتضی سازجینی؛ عباس یوسفی تازه کندی


4. تحلیلی بر معناشناسی واژه «کَبَد» در قرآن‌کریم با الهام از روش توشیهکو ایزوتسو

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 77-102

احمد اسدی؛ محبوبه غلامی؛ شعبان نصرتی


5. کارکردهای معرفتی قلب از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 55-76

حوراء حسینی؛ شعبان نصرتی؛ علیرضا قائمی نیا


6. مفهوم‎سازی کلام الهی در قرآن بر اساس ارتباط‏شناسی و استعاره مفهومی

دوره 17، شماره 68، زمستان 1395، صفحه 50-30

علیرضا قائمی نیا؛ محمدرضا پورسینا؛ شعبان نصرتی


7. کاربست نظریه پیش نمونه و شبکه شعاعی در معناشناسی شناختی تقوا در قرآن

دوره 17، شماره 66، تابستان 1395، صفحه 93-117

مریم نیلی پور؛ علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی


9. تحلیل معناشناسی حوزه معنایی تعلیم در قرآن عاملیت خدا در فرآیند تعلیم

دوره 13، شماره 51، زمستان 1391، صفحه 5-30

محمد رکعی؛ شعبان نصرتی؛ محمد رنجبر حسینی


10. الگوی تفکر قرآنی بر اساس معناشناسی همزمانی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1391، صفحه 5-28

هادی صادقی؛ شعبان نصرتی